ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 1.2 - 1 januari 2023Wie is wie?

Deze website, inclusief subdomeinen en de aangeboden diensten, wordt beheerd door THE FUTURE IS OURS VZW.

THE FUTURE IS OURS VZW, met maatschappelijke zetel in;
Vroonbaan 75
1880 Kapelle-op-den-Bos
info@dance-d-vision.be

In opdracht van: NNN Events BV
Vroonbaan 75
1880 Kapelle-op-den-Bos
BTW BE 0720.743.454
Ondernemingsnummer 0720743454

De ticketverkoop en de bijhorende ticketsite vallen ook onder de verantwoordelijkheid van THE FUTURE IS OURS VZW.
Gebruiker; Eenieder die onze website bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op onze diensten.
Bezoeker; Eenieder die een festivalticket wil reserveren via onze website en/of die reeds een festivalticket op zijn naam heeft staan. Wordt verder ook naar verwezen als koper.


Inleiding


Deze tekst bepaalt ieder gebruik van de website, inclusief de verschillende diensten die via deze website worden aangeboden. Zodra men als gebruiker de website betreedt, verklaart men zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiermee verklaart men eveneens als gebruiker gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze Algemene Voorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en mits toestemming van een gerechtigd persoon.


Stel dat je niet akkoord gaat met onze website en/of deze voorwaarden, kunnen wij jou enkel aanraden er geen gebruik meer van te maken.


Onze Algemene Voorwaarden van het evenement houden steeds een verwijzing naar onze Algemene Verkoopsvoorwaarden in. Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal iedere wijziging slechts voor de toekomst werken, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent. Wij raden alleszins aan om geregeld kennis te nemen van mogelijke wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden.


Het is mogelijk dat specifieke voorwaarden in de plaats treden van deze Algemene Voorwaarden. Dit zal slechts het geval zijn indien hierrond wilsovereenstemming bestaat en deze schriftelijk zijn vastgelegd. Deze specifieke voorwaarden gelden slechts voor het gedeelte van de Algemene Voorwaarden waar zij van afwijken.


Iedere verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden houdt steeds een verwijzing naar het geheel van onze juridische teksten in, dus inclusief onze verkoopsvoorwaarden zoals hieronder besproken, onze Privacy Policy en Disclaimer.


Heb je een vraag of opmerking? Wij maken tijd voor jou.


Wij vinden jouw mening belangrijk. We proberen onze website en onze aangeboden diensten, zo correct mogelijk te doen verlopen maar zitten niet steeds in de juiste positie om gebreken of andere problemen op te merken. Bijgevolg vragen we jou, als gebruiker, om iedere nuttige opmerking of klacht aan ons door te geven. Dit kan op emailadres info@dance-d-vision.be.

Wij doen al het nodige om jouw klacht of opmerking zo snel mogelijk van een gepast antwoord te voorzien.

Festivalticket nodig? Dit zijn onze verkoopsvoorwaarden


Wat biedt Dance D-Vision jou aan?

Afhankelijk van wat je nodig hebt als bezoeker, kunnen wij je het volgende aanbieden:

 • FESTIVALTICKET; dit is het ticket dat jou toegang geeft tot het festivalterrein voor de respectievelijke duur van keuze (dag- of combiticket). Dit festivalticket moet je aan de DDV-check-in aan de ingang van het festivalterrein ruilen voor een festivalbandje. Enkel met dit festivalbandje krijg je toegang tot het festivalterrein.
 • CAMPINGTICKET; dit ticket is verbonden aan je festivalticket en geeft je toegang tot de camping voor de respectievelijke duur. Een campingticket kan je aankopen samen met je festivalticket of na aankoop van je festivalticket. Een campingticket is enkel geldig in combinatie met een combiticket.
 • PARKINGTICKET; dit ticket is niet verbonden aan je festivalticket en geeft je toegang tot de parking voor de respectievelijke duur. Een parkingticket kan je aankopen samen met je festivalticket of na aankoop van je festivalticket.
 • BOOZEBAGS; Deze drank- en eetvouchers kan je online tot donderdag 3 augustus 2023 20.00 uur aankopen op onze website en ter plaatse aan de DDV-check-in op het festivalterrein tegen food & drink tokens inruilen.
Met jouw festivalticket krijg je toegang tot de gehele programmatie op de door jou gekozen dag(en). Onze prijzen zijn deze zoals ze vermeld staan op deze website, steeds uitgedrukt in euro (inclusief btw en taksen en servicekosten).

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de voorwaarden en prijzen van onze tickets te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen werken slechts voor de toekomst. Heb je al een ticket gekocht, dan verandert er niets voor jou.

Openingsuren en toegang tot het festival, camping en parking

Toegang tot het festival, de campings en de parking is voorbehouden aan personen in het bezit van een inkomticket, een festivalbandje of aan de personen met de intentie om een ticket aan te schaffen.

Openingsuren festivalweide:

 • Vrijdag 4 augustus 2023: van 16.00 tot 02.00 uur
 • Zaterdag 5 augustus 2023: van 14.00 tot 02.00 uur
Openingsuren camping:
 • Doorlopend van vrijdag 4 augustus 2023 van 14:00 uur tot en met zondag 6 augustus 2023 11:00 uur.
Openingsuren parking:
 • Vrijdag 4 augustus 2023: van 10.00 tot 03.00 uur
 • Zaterdag 5 augustus 2023: van 10.00 tot 03.00 uur
 • Zondag 6 augustus 2023: van 08.00 tot 12.00 uur


Festivalticket upgraden naar een combiticket of veranderen in een andere festivaldag

Een dagticket naar een dagticket met een andere datum omzetten (bijvoorbeeld: een dagticket voor vrijdag veranderen in een dagticket voor zaterdag, et cetera…) of de upgrade van een dagticket naar een combi- of VIP-ticket kan enkel via een aanvraag via onze ticketpartner Paylogic. De administratiekost bedraagt € 5,00. Het nieuwe festival- of campingticket wordt enkel verzonden naar het email adres dat de koper van het festivalticket doorgaf bij de initiële bestelling van het festivalticket.


Heb ik een herroepingsrecht op mijn tickets?

Als consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra THE FUTURE IS OURS VZW de overeenkomst heeft uitgevoerd. Jouw reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.


Mag ik een gastenticket of gewonnen/gratis ticket doorverkopen?

Als consument beschik je niet over het recht om een gastenticket of gewonnen/gratis ticket door te verkopen, tenzij met schriftelijke toestemming van de organisatie. De gegevens van élk verkocht ticket dienen daarna altijd, via onze officiële ticketpartner Paylogic, op naam van de nieuwe eigenaar .


Wat met onofficiële verkoop?

Omdat wij al jaren geconfronteerd worden met de gevolgen van valse tickets en tickets aan woekerprijzen, doen wij grote inspanningen om dit misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan. De enige manier om een geldig ticket te kopen, is via deze officiële verkoopswebsite.

Elk festivalticket en campingticket staat op naam, is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Dit betekent dat je het niet kan doorverkopen of doorgeven aan iemand anders. Komt jouw identiteit niet overeen met de identiteit op het ticket dan krijg je geen toegang tot het festival- en campingterrein.

De recente wet van 30 juli 2013 helpt ons door onrechtmatige doorverkoop strafrechtelijk te sanctioneren (met boetes tot &eur; 60 000). Het is verboden om jouw festivalticket en campingticket door te verkopen of aan derden te verschaffen, op welke wijze dan ook en ongeacht of het om een commerciële of een andere redenen gaat. Geen enkele van de aangekochte tickets mogen worden weggegeven via een wedstrijd, promotie of advertentie zonder dat THE FUTURE IS OURS VZW hiervoor zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. Om teleurstellingen te vermijden, raden we het gebruik van onofficiële verkoopkanalen dus ten stelligste af. De kans is groot dat is jouw ticket geen toegang tot het festival geeft.

Enkel onze officiële festivalpartners mogen, mits voorafgaande toestemming, wedstrijden organiseren waarbij tickets worden weggeschonken.

THE FUTURE IS OURS VZW heeft het recht om festivaltickets en campingtickets te annuleren zodra zij vaststelt dat tickets, ondanks het verbod, te koop worden aangeboden. Door de annulering wordt het ticket onbruikbaar, zelfs voor de initiële koper. De annulering geeft geen recht op enige vorm van terugbetaling. Alle kosten die het gevolg zijn van de annulering zijn voor rekening van de koper.

De wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen heeft een aantal maatregelen ter onze beschikking gesteld om de onrechtmatige doorverkoop te verhinderen. Wij zullen niet aarzelen om deze (wettelijke) opties te ondernemen.

Geef fraudeurs geen kans en help ons dit misbruik uit de wereld te helpen. Ben je op de hoogte van een onofficieel ticketaanbod op internet of elders. Laat het ons weten op info@dance-d-vision.be.


Cashless betalingen

“Cashless betalingen in euro” zijn de betalingsmethode gebruikt tijdens Dance D-Vision. De organisatie behoudt zich het recht voor om andere betalingsmethodes toe te laten, zoals cash betalingen en/of betalingen via andere elektronische toestellen. Tokens is de munteenheid van Dance D-Vision 2023 en bedraagt € 3,50.

“Token” is de officiële munt tijdens Dance D-Vision en de waarde van 1 token bedraagt € 3,50. De bezoeker kan “Tokens” aankopen via het EventPay Cashless systeem door een online top-up of een top-up op Dance D-Vision 2023.Door een online “top-up” transactie op de website of door Dance D-Vision te betreden accepteert de bezoeker automatisch de Cashless terms & conditions in dit artikel. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien het cashless systeem niet werkt, niet werkt zonder gebreken, of slechts deels werkt tijdens Dance D-Vision. In dit geval zal de organisator een back-up scenario voorzien voor de bezoeker.Vanaf maandag 7 tot en met maandag 14 augustus 2023 kan de klant een terugbetaling of refund aanvragen via de website voor het resterende aantal Tokens door het scannen van hun persoonlijke QR-code. Voor deze service worden € 2,5 aangerekend om de manuele administratie- en transactiekosten te dekken. Je geld wordt binnen 7 werkdagen overgemaakt naar je rekening.

Om je ongebruikte saldo terug te vorderen, surf je tussen maandag 7 tot en met maandag 14 augustus 2023 naar de unieke link waarnaar de QR-code je verstuurd. Daar geef je het kaartnummer (UUID) van je Cashless Card of Polsbandje in en volg je de stappen op het scherm.Kortingen

Speciale aanbiedingen, aankoopvouchers, promoties, kortingsbonnen en kortingscodes (hierna genoemd de “Kortingen”) mogen uitsluitend door de klant zelf gebruikt worden en zijn niet overdraagbaar aan derden. Kortingen kunnen onder geen beding worden omgezet in een geldbedrag die terug te betalen of te betalen is aan de klant. Kortingen mogen uitsluitend door de klant worden gebruikt aan wie zij zijn toegekend en zullen niet overdraagbaar zijn aan derden.

Bij het onrechtmatig inwisselen van een persoonlijke kortingscode vervalt elk recht tot terugbetaling naar hun equivalent in contanten en komt de totale bestelling niet in aanmerking voor terugbetaling, restitutie of omruiling in welke vorm dan ook.

Transactie disputen

Alle disputen omtrent online top-up transacties dienen onmiddellijk gemeld te worden aan info@dance-d-vision.be. Klachten omtrent online transacties zullen ten laatste 1 maand na Dance D-Vision 2023 geaccepteerd worden. De bezoeker wordt verzocht de nodige ondersteunende documentatie toe te voegen wanneer ze communiceren met de organisatie. Disputen over top-up transacties uitgevoerd op Dance D-Vision dienen door de bezoeker zowel gemeld te worden aan de inkomkassa, als gemaild te worden naar info@dance-d-vision.be. De organisatie behoudt zich het recht voor disputen te weigeren indien er noch bewijs noch documentatie omtrent het dispuut is ingediend. De bezoeker kan alle top-up transacties volgen op zijn online cashless account. Alle andere transactie disputen dienen zo snel mogelijk gemeld te worden bij de inkomkassa op het festival.
< br/> De bezoeker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn cashless support (Polsbandje of Cashless Card) waarop de “Tokens” zijn opgeladen. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of verlies. In geval van verlies of diefstal, kan de bezoeker zijn cashless support deactiveren via zijn online cashless account of door de inkomkassa op Dance D-Vision te bezoeken.


Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het polsbandje zorgvuldig te bewaren en te beheren, zoals een goede huisvader betaamt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het voorkomen van diefstal, verlies, beschadiging, of enige andere vorm van misbruik van het polsbandje. In het geval van diefstal of verlies van het polsbandje, kunnen de opgeladen tokens die aan het polsbandje zijn gekoppeld, niet worden gerecupereerd of terugbetaald.

De organisatie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade of verlies van tokens die kunnen voortvloeien uit diefstal, verlies of enige andere vorm van nalatigheid van de klant met betrekking tot het polsbandje.

Indien het polsbandje gestolen of verloren is gegaan, is de klant verplicht om dit onmiddellijk aan de organisatie te melden via info@dance-d-vision.be. De organisatie zal dan de nodige veiligheidsmaatregelen nemen om verdere toegang tot het verloren of gestolen polsbandje en de daaraan gekoppelde tokens te beperken.

De organisatie zal redelijke inspanningen leveren om de beveiliging van het polsbandje en de daaraan gekoppelde tokens te waarborgen. Dit omvat onder andere de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of misbruik te voorkomen. Desondanks is de klant zich bewust van het belang van eigen verantwoordelijkheid bij het beheer en de beveiliging van het Polsbandje.

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd om toegang te krijgen tot Dance D-Vision is 16 jaar. Er zal geen uitzondering gemaakt worden op deze regel, ook niet onder begeleiding van een ouder of voogd. Minderjarigen worden aangeraden om zich te laten vergezellen door een ouder, voogd en/of een meerderjarige. Alcoholische drank mag in geen geval verkocht of aangeboden worden aan -16-jarigen.


Gebruik en verkoop van alcoholische dranken

Het is te allen tijde verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. Sterkedrank (zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken) mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan -18-jarigen. Van elke persoon die alcohol/sterkedrank wil kopen mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen.

Openbare dronkenschap is strafbaar volgens de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van dronkenschap. Dezelfde wet verbiedt onder andere ook het opdienen van 'dronkenmakende' dranken aan iemand die kennelijk dronken is, iemand doen drinken tot hij dronken wordt, iemand opzettelijk tot dronkenschap brengen met ziekte, werkonbekwaamheid of de dood tot gevolg, uitdagingen tot drinken voorstellen of aanvaarden.


Drugpolicy: Zero Tolerance!

Dance D-Vision hanteert nultolerantie op het vlak van drugs! Het is verboden drugs te consumeren op het terrein. Elke inbreuk op de wet kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein. Drugshandel is verboden op het festivalterrein en de camping en leidt tot verwijdering van het festivalterrein en politie interventie. Er is de mogelijkheid verdovende middelen te deponeren in hiervoor voorziene containers aan de ingang van het festivalterrein.


Netheid en recyclage

Er wordt gevraagd aan de festivalbezoekers om mee te werken aan de netheid van het festivalterrein. In het bijzonder door het gebruiken van de voorzieningen om afval te sorteren en te recycleren op de festivalweide, de campings en de parkings.


Op en rond het festival- en campingterrein

Enkel de eerste aanbieder van het originele festival-, camping- of parkeerticket krijgt toegang tot het festivalterrein, de camping en/of de parking. De houder van een gekopieerd festival-, camping- en/of parkeerticket zal de toegang worden geweigerd. Zorg er dus voor dat niemand jouw festivalticket en campingticket kan kopiëren.

De artiesten en de organisatoren, hun agenten en de campingorganisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk mogelijk ongeval. Officiële verkoop van festivalmerchandise gebeurt alleen op het festivalterrein.

Het is niet toegelaten om gadgets, samples of gelijk welke andere producten uit te delen aan de ingang van / in de buurt van / op de festivalweide en campings tenzij daar op voorhand schriftelijke afspraken rond zijn gemaakt met de organisatie.

Flyeren op, rond en in de buurt van het festival binnen een straal van 500 meter is verboden bij politieverordening.

Dance D-Vision is een festival waar iedereen welkom is. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd door de festival- en campingorganisatie.

Door de aankoop van een festivalticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons festivalreglement bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. Dance D-Vision behoudt het recht om eenieder te allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien je een inbreuk op het regelement begaat, ben je als enige hier verantwoordelijk voor. Je bent eveneens gehouden om Dance D-Vision te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van jouw inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.

De volgende voorwerpen zijn verboden op het terrein van Dance D-Vision en de bijhorende parking

 • Alcohol
 • Drugs of andere illegale stimulerende middelen (zero tolerance policy!)
 • Plastic flessen (waterflessen, melkflessen, …)
 • Glazen flessen of elk ander glazen voorwerp
 • Bidons
 • Metalen blik (conserven)
 • Drankkartons (tetra)
 • Blikjes
 • Vaten
 • Waterzakken (type CamelBak)
 • Koelers/frigoboxen
 • Deodorant of parfumverpakkingen groter dan 100ml;
 • Projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm
 • Scherpe voorwerpen
 • Paraplu’s met puntig uiteinde
 • Barbecues
 • Kampeermateriaal (tent, stoelen, kampeervuur, …)
 • Grote zakken
 • Video- en/of audio-opnamemateriaal (behalve smartphones), luidsprekers, megafoon
 • Selfie-stick
 • Laser pointer
 • Maskers
 • Verfbommen
 • Het verdelen van flyers, brochures
 • Ontvlambare producten of materialen & spuitbussen
 • Pyrotechnische voorwerpen (Bengaals vuur, vuurwerk, fakkels, …)
 • Elk wapen of ander gevaarlijk of scherp voorwerp (stokken, ketting, messen, …)
 • Spandoeken of voorwerpen met discriminerende en/ of provocerende teksten
 • Dieren (m.u.v. blindengeleidehonden)
 • Drones
En alles wat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd. Deze lijst kan op elk moment worden aangepast of aangevuld door de organisatie. Elke verkoopactiviteit die niet door de organisatie is goedgekeurd, is formeel verboden. Alles wat in beslag genomen wordt, wordt ter plekke vernietigd.


De volgende voorwerpen zijn verboden op de camping van Dance D-Vision

 • Drugs of andere illegale stimulerende middelen (zero tolerance policy!)
 • Flessen en andere glazen voorwerpen
 • Eigen eten en drinken in glas
 • Tapinstallatie’s en biervaten
 • Wapens, scherpe voorwerpen (zelfs namaak)
 • Projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm
 • Paraplu’s met puntig uiteinde
 • Vuurwerk, bengaals vuur, vuurpijlen, …
 • Barbecues, branders, kookplaten, kleine gasfornuizen (type camping gaz)
 • Generatoren, gasflessen (voor thuisgebruik of andere)
 • Video- en/of audio-opnamemateriaal (behalve smartphones), luidsprekers, megafoon
 • Selfie-stick
 • Laser pointer
 • Maskers
 • Verfbommen
 • Het verdelen van flyers, brochures
 • Ontvlambare producten of materialen & spuitbussen
 • Pyrotechnische voorwerpen (Bengaals vuur, vuurwerk, fakkels, …)
 • Elk wapen of ander gevaarlijk of scherp voorwerp (stokken, ketting, messen, …)
 • Spandoeken of voorwerpen met discriminerende en/ of provocerende teksten
 • Dieren (m.u.v. blindengeleidehonden)
 • Drones
En alles wat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd. Deze lijst kan op elk moment worden aangepast of aangevuld door de organisatie. Elke verkoopactiviteit die niet door de organisatie is goedgekeurd, is formeel verboden. Alles wat in beslag genomen wordt, wordt ter plekke vernietigd.


Op het terrein van Dance D-Vision en/of de camping is het voor iedere bezoeker verboden om:

 • Zones te betreden waartoe het polsbandje geen toegang verschaft (VIP, persruimte, backstage, front of house, podia etc.)
 • Tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken en alle andere constructies op het terrein te beklimmen
 • Toegangen, uitgangen en nooduitgangen te blokkeren
 • Eten, drinken of enig ander product te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie
 • Te gooien of te schieten met voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm
 • Te roken in zones waar dit verboden is
 • In het openbaar te urineren
 • Afscheuren, breken, of eender welke vorm van vernieling van decoraties
 • Diefstal van decoraties of enig ander materiaal van Dance D-Vision
 • Vuurtjes te stoken
 • Crowdsurfing
 • Volledige gelaatsbekleding (maskers, morphsuites etc.) te dragen
 • Zich te vermommen met de intentie niet herkend te worden om zo de openbare vrede te verstoren of de veiligheid van bezoekers in gevaar te brengen
 • Het parkeren van een wagen zonder officiële parkeersticker, verleend door de organisatie. De wagen kan worden weggesleept op kosten van de eigenaar


Toegangscontrole en veiligheid

Toegangscontrole is conform de hiervoor voorziene wet met als doel het opsporen van wapens of gevaarlijke voorwerpen waarvan het binnenbrengen het goede verloop van het festivalterrein of de camping kan verstoren of anderszins de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan brengen.

Om veiligheidsredenen is het de organisatie toegestaan te fouilleren aan de festivalingang en/of de festivalcamping. Elke festivalganger die hier niet mee instemt kan de toegang tot het festivalterrein/camping ontzegd worden.

Wanneer een festivalganger verdacht gedrag opmerkt bij andere festivalgangers, wordt hij/zij verzocht het aanwezige veiligheidspersoneel in te lichten. De organisatie behoudt zich het recht de toegang tot het festivalterrein of camping te ontzeggen aan festivalgangers waarvan het gedrag de veiligheid van haar/hem of andere festivalgangers in gevaar kan brengen.

Aansprakelijkheid - Afgelasting – Overmacht - Programmawijzigingen

De organisatie is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het toegangsticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van de organisatie om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. De organisatie is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners.

Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van de oporganisatie, inclusief THE FUTURE IS OURS VZW en haar medewerkers, in het gedrang brengt, moet de organisatie integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen de organisatie wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.

Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.

Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het festival te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het festivalticket en campingticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt maar vertrouw er op dat er steeds een plan B klaar ligt om het goed te maken.


BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZAL DE TOEGANG GEWEIGERD/ONTZEGD WORDEN ZONDER RESTITUTIE VAN HET ENTREEGELD. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIENT DE BEZOEKER DIRECT HET FESTIVALTERREIN TE VERLATEN.
Betalingsmodaliteiten


Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van THE FUTURE IS OURS VZW betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan THE FUTURE IS OURS VZW kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.


Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van THE FUTURE IS OURS VZW. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.


Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 14 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door THE FUTURE IS OURS VZW, is de klant aan THE FUTURE IS OURS VZW een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 500 EUR, per boekjaar. Dit bedrag is exclusief de gebeurlijk in het kader van een gerechtelijke invordering uitgestelde invorderings-, gerechts- en/of uitvoeringskosten. Uw eigen Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op onze rechtsverhouding. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

Bovendien behoudt THE FUTURE IS OURS VZW zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.